Contact
OMV sajt
sr en
OMV sajt
OMV Websites
OMV Group www.omv.com Austria www.omv.at Bulgaria www.omv.bg Czech Republic www.omv.cz Germany www.omv.de Hungary www.omv.hu New Zealand www.omv.nz Norway www.omv.no Romania www.omv.ro Russia www.omv.ru Slovenia www.omv.si Slovakia www.omv.sk Tunisia www.omv.tn Turkey www.omv.com.tr
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com Austria www.omv-gas.at Germany www.omv-gas.de Hungary www.omv-gas.hu Netherlands www.omv-gas.nl
Borealis Websites
Borealis Group www.borealisgroup.com
Zatvoriti

Ad hok saopštenje: Ostavka Predsednika Izvršnog odbora Gerharda Rojsa od 30. juna 2015 i kreiranje kombinovanog poslovnog segmenta Downstream

Juče su se Nadzorni odbor OMV Aktiengesellschaft i Gerhard Rojs (Roiss) sporazumeli o ostavci Gerharda Rojsa na poziciju Predsednika Izvršnog odbora i generalnog direktora od 30. juna 2015. Nadzorni odbor je pokrenuo proces identifikacije odgovarajućih kandidata za nasleđivanje generalnog direktora OMV.

Osim toga Nadzorni odbor je doneo odluku o integraciji poslovnog segmenta Gas i električna energija u poslovni segment Prerada i plasman, i na taj način kreiranju kombinovanog poslovnog segmenta Downstream kojim će upravljati član Izvršnog odbora Manfred Lajtner (Leitner) od 1. januara 2015. Pokrenuće se i pregovori o ugovoru sa Hansom Peterom Florenom (Hans-Peter Floren) članom Izvršnog odbora zaduženim za Gas i električnu energiju.

"OMV je sada u izuzetno izazovnoj situaciji. Okruženje na ključnim tržištima je u osnovi različito od procena korišćenih kada je 2011. postavljena strategija. Kada se korporativna strategija bude dalje razvijala, poseban fokus će biti na povećanju profitabilnosti i optimizovanom profilu rizika. Naravno, OMV ostaje integrisana kompanija za naftu i gas, sa pridavanjem vrednosti rastu i još uravnoteženijoj strategiji rizika. Ovo takođe treba da obezbedi atraktivne dividende i u budućnosti. Zahvaljujem Gerhardu Rojsu na njegovom neumornom zalaganju i želim mu sve najbolje u budućnosti", rekao je predsednik Nadzornog odbora Rudolf Kemler.

Pronala ženje benzinskih stanica

Pretraga motornih ulja