Contact OMV Group
sr en

Logout
OMV sajt
Zatvoriti

Ad hok saopštenje: Ostavka Predsednika Izvršnog odbora Gerharda Rojsa od 30. juna 2015 i kreiranje kombinovanog poslovnog segmenta Downstream

Juče su se Nadzorni odbor OMV Aktiengesellschaft i Gerhard Rojs (Roiss) sporazumeli o ostavci Gerharda Rojsa na poziciju Predsednika Izvršnog odbora i generalnog direktora od 30. juna 2015. Nadzorni odbor je pokrenuo proces identifikacije odgovarajućih kandidata za nasleđivanje generalnog direktora OMV.

Osim toga Nadzorni odbor je doneo odluku o integraciji poslovnog segmenta Gas i električna energija u poslovni segment Prerada i plasman, i na taj način kreiranju kombinovanog poslovnog segmenta Downstream kojim će upravljati član Izvršnog odbora Manfred Lajtner (Leitner) od 1. januara 2015. Pokrenuće se i pregovori o ugovoru sa Hansom Peterom Florenom (Hans-Peter Floren) članom Izvršnog odbora zaduženim za Gas i električnu energiju.

"OMV je sada u izuzetno izazovnoj situaciji. Okruženje na ključnim tržištima je u osnovi različito od procena korišćenih kada je 2011. postavljena strategija. Kada se korporativna strategija bude dalje razvijala, poseban fokus će biti na povećanju profitabilnosti i optimizovanom profilu rizika. Naravno, OMV ostaje integrisana kompanija za naftu i gas, sa pridavanjem vrednosti rastu i još uravnoteženijoj strategiji rizika. Ovo takođe treba da obezbedi atraktivne dividende i u budućnosti. Zahvaljujem Gerhardu Rojsu na njegovom neumornom zalaganju i želim mu sve najbolje u budućnosti", rekao je predsednik Nadzornog odbora Rudolf Kemler.

Pretraga motornih ulja