Contact OMV Group
sr en

Logout
OMV sajt
Zatvoriti

Gasovod Južni tok: Evropska krajnja tačka u Austriji

  • Do 32 bcm/godišnje ruskog gasa će biti isporučeno u Baumgarten/Austrija
  • Prve količine gasa 2017., pune isporuke gasa se očekuju u januaru 2018.

29 april 2014. - Danas je u sedištu OAO Gasprom (Gazprom) održan radni sastanak između predsednika Upravnog odbora Alekseja Milera i predsednika Izvršnog odbora OMV Gerharda Rojsa (Roiss).

Tokom sastanka je potpisan Memorandum o razumevanju o sprovođenju austrijskog dela gasovoda Južni tok. Memorandumom su utvrđene namere obe strane o realizaciji projekta izgradnje austrijskog dela gasovoda Južni tok, kapaciteta do 32 bcm/godišnje (bcm - milijardi kubnih metara) i da će mu krajnja tačka biti u Baumgartenu (dolazi sa Crnog mora - obala Bugarske, prelazeći Srbiju, Mađarsku i završava u Austriji). U planu je da sve dozvole potrebne za izgradnju budu dobijene do kraja 2015., a prve isporuke gasa se očekuju u 2017. dok se puno puštanje austrijskog dela gasovoda zakazuje za januar 2018.
 
"Potreba za izgradnjom i prednosti projekta Južni tok za Evropu su očigledne. Projekat Južni tok ima za cilj povećanje energetske bezbednosti evropskih potrošača, koja je oduvek bila smatrana za glavni prioritet OAO Gasprom. Važno je napomenuti da su Gasprom i OMV već uspostavili solidnu osnovu za međunarodno pravnu realizaciju ovog projekta - međuvladin sporazum između Rusije i Austrije potpisan je u aprilu 2010.", rekao je Aleksej Miler .
 
Sa svoje strane, Gerhard Rojs je izjavio: "Ovo je važan korak u značajnom povećanju bezbednosti Austrije u snabdevanju gasom i dodatnom jačanju uloge Baumgartena kao ključnog gasnog čvorišta u centralnoj i istočnoj Evropi. Naše skoro 50 godina dugo partnerstvo sa Gaspromom je doprinelo ovom uspešnom koraku u daljoj diversifikaciji evropskih puteva snabdevanja energijom."

Gerhard Rojs je takođe uručio pismo ministra privrede Republike Austrije Rajnholda Miterlenera (Reinhold Mitterlehner) Alekseju Mileru, u kojem gospodin Miterlener izražava podršku naporima obe strane u sprovođenju projekta Južni tok na teritoriji Austrije.

Memorandum takođe naglašava učešće Gasproma u Centralno-evropskom gasnom čvorištu ("CEGH") i predviđa skladišne kapacitete OMV za Gasprom u Austriji i tako dodatno poveća sigurnost snabdevanja u Austriji.

Pretraga motornih ulja