Contact OMV Group
sr en

Logout
OMV sajt
Zatvoriti

Južni tok startuje u Austriji krajem 2016

Danas su u Beču, u sklopu posete predsednika Rusije Vladimira Putina, Aleksej Miler (Alexey Miller) predsednik Upravnog odbora Gasproma (Gazprom) i  Gerhard Rojs (Roiss) predsednik Izvršnog odbora OMV, potpisali Deoničarski ugovor o Južnom toku Austrija (South Stream Austria GmbH).

Ugovorom je predviđeno da ugovorne strane izgrade deonicu gasovoda Južni tok u Austriji sa godišnjim kapacitetom od 30 do 32 milijarde kubnih metara (bcm) od granice sa Mađarskom do krajnje tačke u Baumgartenu.

Konačna odluka o investiciji zasnovana na dogovorenim kriterijumima o izgradnji gasovoda u Austriji je doneta kao deo potpisanog ugovora. Takođe je potpisan i Plan aktivnosti za 2014-2016.

Strane očekuju da se sve dozvole za gradnju dobiju do kraja 2015. Planirano je da Južni tok u Austriji bude odobren krajem 2016.

"Južni tok podržavaju glavne energetske kompanije iz Evrope. Ugovor sa OMV označava značajan korak u uspostavljanju nove trans-evropske rute za prenos gasa. Početkom sledeće godine Južni tok će ponuditi dodatne garancije pouzdanosti i fleksibilnosti ruskih zaliha gasa za evropsko tržište," rekao je Aleksej Miler.

"Današnji ugovor unapređuje partnerstvo, koje traje oko 50 godina, na viši nivo. U okviru projekta Južni tok, Gasprom i OMV osiguravaju bezbednost snabdevanja Evrope, naročito Austrije. Ovaj ugovor cementira ulogu Baumgartena kao ključnog gasnog čvorišta u Evropi", izjavio je Gerhard Rojs.

Dodatne informacije za urednike
Južni tok je globalni infrastrukturni projekat Gasproma, koji ima za cilj izgradnju gasovoda kapaciteta 63 bcm od Crnog mora do južne i centralne Evrope sa ciljem diversifikacije ruta za izvoz prirodnog gasa i eliminisanje tranzitnih rizika. Prve količine gasa putem Južnog toka će biti obezbeđene krajem 2016. Gasovod će dostići svoj puni kapacitet tokom 2018. 
 Međuvladin ugovor o implementaciji projekta u Austriji je potpisan 2010. Gasprom i OMV su 2011. na partitetnim osnovama osnovali zajedničku projektnu kompaniju "Južni tok Austrija" sa ciljem izgradnje Južnog toka u Austriji.

Gasprom i OMV su 29. aprila 2014. potpisali Memorandum o razumevanju za sprovođenje projekta Južni tok u Austriji sa godišnjim kapacitetom do 32 bcm i sa krajnjom tačkom u Baumgartenu. 

OMV je glavni poslovni partner u Austriji. Od 1968. Više od 190 bcm ruskog prirodnog gasa je isporučeno Austriji, sa 5,2 bcm opskrbljenih u 2013.

Pretraga motornih ulja