Contact
OMV sajt
sr en
OMV sajt
OMV Websites
OMV Group www.omv.com Austria www.omv.at Bulgaria www.omv.bg Czech Republic www.omv.cz Germany www.omv.de Hungary www.omv.hu New Zealand www.omv.nz Norway www.omv.no Romania www.omv.ro Russia www.omv.ru Slovenia www.omv.si Slovakia www.omv.sk Tunisia www.omv.tn Turkey www.omv.com.tr
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com Austria www.omv-gas.at Germany www.omv-gas.de Hungary www.omv-gas.hu Netherlands www.omv-gas.nl
Borealis Websites
Borealis Group www.borealisgroup.com
Zatvoriti

Južni tok startuje u Austriji krajem 2016

Danas su u Beču, u sklopu posete predsednika Rusije Vladimira Putina, Aleksej Miler (Alexey Miller) predsednik Upravnog odbora Gasproma (Gazprom) i  Gerhard Rojs (Roiss) predsednik Izvršnog odbora OMV, potpisali Deoničarski ugovor o Južnom toku Austrija (South Stream Austria GmbH).

Ugovorom je predviđeno da ugovorne strane izgrade deonicu gasovoda Južni tok u Austriji sa godišnjim kapacitetom od 30 do 32 milijarde kubnih metara (bcm) od granice sa Mađarskom do krajnje tačke u Baumgartenu.

Konačna odluka o investiciji zasnovana na dogovorenim kriterijumima o izgradnji gasovoda u Austriji je doneta kao deo potpisanog ugovora. Takođe je potpisan i Plan aktivnosti za 2014-2016.

Strane očekuju da se sve dozvole za gradnju dobiju do kraja 2015. Planirano je da Južni tok u Austriji bude odobren krajem 2016.

"Južni tok podržavaju glavne energetske kompanije iz Evrope. Ugovor sa OMV označava značajan korak u uspostavljanju nove trans-evropske rute za prenos gasa. Početkom sledeće godine Južni tok će ponuditi dodatne garancije pouzdanosti i fleksibilnosti ruskih zaliha gasa za evropsko tržište," rekao je Aleksej Miler.

"Današnji ugovor unapređuje partnerstvo, koje traje oko 50 godina, na viši nivo. U okviru projekta Južni tok, Gasprom i OMV osiguravaju bezbednost snabdevanja Evrope, naročito Austrije. Ovaj ugovor cementira ulogu Baumgartena kao ključnog gasnog čvorišta u Evropi", izjavio je Gerhard Rojs.

Dodatne informacije za urednike
Južni tok je globalni infrastrukturni projekat Gasproma, koji ima za cilj izgradnju gasovoda kapaciteta 63 bcm od Crnog mora do južne i centralne Evrope sa ciljem diversifikacije ruta za izvoz prirodnog gasa i eliminisanje tranzitnih rizika. Prve količine gasa putem Južnog toka će biti obezbeđene krajem 2016. Gasovod će dostići svoj puni kapacitet tokom 2018. 
 Međuvladin ugovor o implementaciji projekta u Austriji je potpisan 2010. Gasprom i OMV su 2011. na partitetnim osnovama osnovali zajedničku projektnu kompaniju "Južni tok Austrija" sa ciljem izgradnje Južnog toka u Austriji.

Gasprom i OMV su 29. aprila 2014. potpisali Memorandum o razumevanju za sprovođenje projekta Južni tok u Austriji sa godišnjim kapacitetom do 32 bcm i sa krajnjom tačkom u Baumgartenu. 

OMV je glavni poslovni partner u Austriji. Od 1968. Više od 190 bcm ruskog prirodnog gasa je isporučeno Austriji, sa 5,2 bcm opskrbljenih u 2013.

Pronala ženje benzinskih stanica

Pretraga motornih ulja