Contact OMV Group
sr en

Logout
OMV sajt
Zatvoriti

OMV investira EUR 500 mil u Tunisu u projekat zajedno sa kompanijom ETAP

  • Odlučujuća faza u razvoju projekta na ključnom polja gasa Navara
  • ETAP Tuniske vlade i OMV potpuno posvećeni investicionom planu
  • Prva proizvodnja gasa se očekuje 2016.

Navara (Nawara) projekat naglašava značajnu ulogu Tunisa u portfelju OMV. Tuniski ministar industrije, energetike i rudarstva, Kamel Ben Naser (Naceur), predsednik tuniske nacionalne naftne kompanije ETAP, Muhamed Akrut (Mohamed Akrout) i član izvršnog odbora OMV Jap Huijskes (Jaap)  zajednički su utrli put u sprovođenju ključnih projekata energetske infrastrukture Tunisa.

Jap Huijskes (Jaap), član izvršnog odbora OMV zadužen za Istraživanje i proizvodnju rekao je: "OMV i naš tunižanski partner ETAP su postigli značajne prekretnice u sprovođenju projekta razvoja gasnog polja Navara. Ovaj veliki energetski projekat stvara dobitnu situaciju svim poslovnim partnerima, kao i lokalnim zajednicama, koje dobijaju najviši nivo podrške od strane Vlade Tunisa. OMV je u potpunosti posvećen ulaganju u razvoj resursa u Tunisu u povećanje nivoa proizvodnje i razvoja baze rezervi. Ponosni smo što možemo da budemo pouzdan partner Tunisu u daljem iskorišćenju domaćih energetskih resursa".

Finalna interna odluka o investiciji (FID) za Navara projekat doneta je u martu 2014. Projekat je sada dobio sva potrebna odobrenja Vlade i ugovori će stupiti na snagu u skladu sa tim. Projekat Gasovod u južnom Tunisu i projekat Navara su već objedinjeni.

Navara projekat je ključni strateški infrastrukturni projekat u Tunisu, koji omogućava iskorišćenje izvorišta gasa u južnom Tunisu. Radovi na izgradnji će trajati dve do tri godine, i omogućiće stalno zaposlenje za oko 200 osoba uz još nekoliko stotina radnih mesta tokom faze izgradnje. Za OMV ovaj zajednički projekat sa ETAP-om predstavlja značajan deo strategije rasta u Tunisu i u skladu je sa ciljevima rasta upstream sektora i dostizanja uravnoteženog internacionalnog portfelja.

Projekat sadrži sledeće elemente: proizvodne pogone na Navara bušotini, gasovod koji vodi od Navare do postrojenja za preradu gasa koja proizvode TNG i gas za komercijalnu upotrebu. Očekuje se da proizvodnja gasa počne 2016. godine sa najvećim obimom proizvodnje od oko 10,000 boe/d (barela ekvivalenata nafte dnevno). Očekivana investicija kompanije OMV u ovaj projekat je oko EUR 500 miliona.

OMV trenutno ima pet dozvola za istraživanje i devet licenci za proizvodnju na tunižanskom kopnu i u priobalju.

Informacije za uredništvo:

OMV Aktiengesellschaft

Sa prodajom grupacije od 42,41 milijardi evra i oko 27.000 zaposlenih u 2013. godini, OMV Aktiengesellschaft predstavlja najveću industrijsku kompaniju kotiranu na berzi u Austriji. U sektoru "Istraživanje i proizvodnja" (E&P) OMV ima jaku bazu u Rumuniji i Austriji i rastućem međunarodnom portfelju. Dnevna proizvodnja u 2013. je iznosila približno 288.000 barela dnevno boe/d. U segmentu "Gas i električna energija" (G&P) OMV je 2013. prodao približno 425 teravat časova (TWh) gasa. OMV upravlja mrežom gasovoda u Austriji i postrojenjima za skladištenje gasa u Austriji i Nemačkoj sa kapacitetom od 2,6 bcm (milijardi kubnih metara). U segmentu "Prerada i plasman" (R&M) OMV ima godišnje kapacitete prerade od 17,4 miliona tona i krajem 2013. je imao približno 4.200 benzinskih stanica u 11 zemalja uključujući i Tursku.

Pretraga motornih ulja