Contact OMV Group
sr en

Logout
OMV sajt
Zatvoriti

OMV investirao skoro EUR 30 mil u proširenje proizvodnje butadiena u rafineriji Švehat

  • Značajan globalni rast potencijala za butadien kao bazični materijal u hemijskoj industriji
  • OMV investirao skoro EUR 30 mil u proširenje butadien postrojenja u Švehatu
  • Kapacitet postrojenja povećan za 30% na 60,000 tona godišnje
  • Projekat završen na vreme i sa manjim budžetom

Kao deo OMV strategije u Preradi i plasmanu, prošireno postrojenje butadiena u rafineriji u Švehatu (Schwechat) je počelo sa radom 2. maja 2014. OMV stoga insistira svojim strateškim pristupom na povećanom fokusu proizvodnje petrohemije u svojim rafinerijama. Paralelno sa proširenjem postrojenja za butadien u Švehatu, novi objekat za butadien se gradi u OMV rafineriji u Burghausenu (Nemačka), za koji se očekuje da će početi sa radom u drugom kvartalu 2015. Butadien je ključni materijal u hemijskoj industriji i uglavnom se koristi u automobilskom sektoru i za proizvodnju automobilskih guma.

Manfred Lajtner (Leitner), član izvršnog odbora OMV zadužen za Preradu i plasman, naglašava strateški značaj odluke: "Sa proširenim postrojenjem pojačavamo sinergije rafinerije Švehat kada je reč o petrohemiji. Mi stvaramo dodatni potencijal za zaradu i dodatno poboljšavamo našu konkurentsku poziciju."

Globalna promena u sektoru prerade znači da petrohemijski derivati igraju sve važniju ulogu na međunarodnom planu, pored tradicionalnih naftnih derivata, kao što su dizel, lož ulje i goriva.
"To je razlog zašto OMV nastavlja da se fokusira na petrohemiju u svojim prerađivačkim aktivnostima i da ulaže u proizvodnju materijala na tržištima strateškog rasta", dodaje Manfred Lajtner.

Unapređenje postrojenja u Švehatu koristeći vrhunske tehnologije je počelo u septembru 2013, a završeno je 26. aprila 2014. Redovno funkcionisanje je počelo 2. maja. Ovo znači da je rafinerija povećala svoje kapacitete u proizvodnji butadiena za 30% i sada može da proizvede 60.000 tona butadiena godišnje.

Proširenim postrojenjem je još uvek moguće upravljati sa istim brojem zaposlenih. Do 90 ljudi je bilo zaposleno za vreme šest nedelja mirovanja postrojenja, dok je čak 300 ljudi radilo tamo svakog dana tokom unapređenja.

OMV Aktiengesellschaft
Sa prodajom grupacije od 42,42 milijardi evra i oko 27.000 zaposlenih u 2013. godini,
OMV Aktiengesellschaft predstavlja najveću industrijsku kompaniju kotiranu na berzi u Austriji. U sektoru "Istraživanje i proizvodnja" (E&P) OMV ima jaku bazu u Rumuniji i Austriji i rastućem međunarodnom portfelju. Dnevna proizvodnja u 2013. je iznosila približno 288.000 barela dnevno boe/d.
U segmentu "Gas i električna energija" (G&P) OMV je 2013. prodao približno 425 teravat časova (TWh) gasa. OMV upravlja mrežom gasovoda u Austriji i postrojenjima za skladištenje gasa u Austriji i Nemačkoj sa kapacitetom od 2,6 bcm (milijardi kubnih metara). U segmentu "Prerada i plasman" (R&M) OMV ima godišnje kapacitete prerade od 17,4 miliona tona i krajem 2013. je imao približno 4.200 benzinskih stanica u 11 zemalja uključujući i Tursku.

Butadien
Butadien je nezasićeni, gasoviti ugljovodonik proizveden u petrohemijskom delu rafinerije, kao sporedni proizvod etilenske pare generisane za vreme procesa krekovanja. To je važan materijal za industriju plastike, koji je veoma teško zameniti drugim materijalima. Gas se uglavnom koristi u proizvodnji automobilskih guma. U kombinaciji sa drugim materijalima pokazuje svojstva, kao što je dobro prijanjanje u svim vremenskim uslovima, više pređenih kilometara, niži nivo buke pneumatika, manju težinu i niži otpor prilikom kotrljanja. Ovi faktori čine važan doprinos bezbednosti, smanjenju potrošnje goriva i smanjenju emisije CO2 koje proizvede vozilo. Sem toga, butadien igra ključnu ulogu u izradi plastike za automobilsku industriju i proizvodnju visokokvalitetnih proizvoda od gume i lateksa, na primer, u sektoru zdravstva, kao i u sektorima proizvodnje tekstila, sportske opreme, igračaka i kompjuterske opreme.

Pretraga motornih ulja