Contact OMV Group
sr en

Logout
OMV sajt
Zatvoriti

OMV jača poziciju u Velikoj Britaniji

  • OMV stekao Hes portfelj u oblasti Zapadno od Šetlanda, Velika Britanija
  • OMV povećava udeo u polju Kambo sa 15,0% na 47,5%
  • OMV preuzima upravljanje od kompanije Hes

OMV proširuje svoju poziciju u svojoj ključnoj oblasti, Velikoj Britaniji. Postignut je sporazum sa kompanijom Hes (Hess) o sticanju četiri licence Zapadno od Šetlanda (West of Shetland), Velika Britanija, uključujući polja Kambo (Cambo) i potencijalnu lokaciju Blekrok (Blackrock).

Predsednik Izvršnog odbora OMV Gerhard Rojs je rekao: "Ova transakcija dodatno ojačava OMV portfelj imovine u Velikoj Britaniji, oblasti našeg fokusa, Zapadno od Šetlanda, gde dosledno sprovodimo strategiju oslobađanja vrednosti iz naših investicija uzimajući veće udele i više projekata sa mogućnošću upravljanja u našem „upstream“ portfelju."

OMV Velika Britanija ima jedinstvenu poziciju u oblasti Kambo nudeći potencijalne vredne sinergije, sa susednim otkrićem na polju Tornado kojim upravlja OMV, i Saliven (Suilven) otkrićem. Tu su još i dalje mogućnosti lokacije sa uvezanim potencijalom za razvoj Kambo polja kao značajnog čvorišta za tu oblast. Ovom transakcijom OMV će dobiti 60 miliona barela naftnog ekvivalenta (boe) nadoknadivih ugljovodonika, uglavnom na polju Kambo koje je još pod procenom, sa daljim istraživanjem i procenama potencijala za USD 50 miliona. U zavisnosti od budućih događaja, moguće je potencijalno plaćanje do USD 35 miliona.

Jap Huijskes (Jaap), član izvršnog odbora OMV zadužen za sektor Istraživanje i proizvodnja: "Ova akvizicija dodatno konsoliduje OMV kao glavnog igrača u oblasti Zapadno od Šetlanda i radujemo se saradnji sa partnerima i nadležnim vlastima Velike Britanije u oslobađanju značajnog potencijala koji ova oblast ima."

Potencijalna lokacija Blekrok se nalazi između Rouzbenk (Rosebank) i Kambo polja na kojima je otkrivena nafta i početak bušenja se očekuje u 2015.

OMV Velika Britanija je jedan od ključnih igrača u oblasti Zapadno od Šetlanda, priobalnog regiona u Velikoj Britaniji sa visokim rastom. OMV ima udele u 22 licence u ovoj oblasti, uključujući Rouzbenk, Šiehalion, Tornado i Sailven i još četiri licence na susednim Farskim Ostrvima.

Transakcija je predmet odobrenja vlade Velike Britanije i partnera u ovom zajedničkom ulaganju.

Stečeni udeli:
Licence P.1028 i P.1189 (uključujući polje Kambo): Povećanje udela sa 15,0% na 47,5%
Licenca P.1830 (uključujući Blekrok potencijalno polje): Povećanje udela sa 25,0% na 75,0%
Licenca P.1831: kupovina 75.0%

Informacije za uredništvo:

OMV blokovi Zapadno od Šetlanda, (0.09 MB, JPG) 

OMV Aktiengesellschaft
Sa prodajom grupacije od 42,42 milijardi evra i oko 27.000 zaposlenih u 2013. godini, OMV Aktiengesellschaft predstavlja najveću industrijsku kompaniju kotiranu na berzi u Austriji. U sektoru "Istraživanje i proizvodnja" (E&P) OMV ima jaku bazu u Rumuniji i Austriji i rastućem međunarodnom portfelju. Dnevna proizvodnja u 2013. je iznosila približno 288.000 barela dnevno boe/d u 2012.

U segmentu "Gas i električna energija" (G&P) OMV je 2013. prodao približno 425 teravat časova (TWh) gasa. OMV upravlja mrežom gasovoda u Austriji i postrojenjima za skladištenje gasa u Austriji i Nemačkoj sa kapacitetom od 2,6 bcm (milijardi kubnih metara). U segmentu "Prerada i plasman" (R&M) OMV ima godišnje kapacitete prerade od 17,4 miliona tona i krajem 2013. je imao približno 4.200 benzinskih stanica u 11 zemalja uključujući i Tursku.

Pretraga motornih ulja