Contact OMV Group
sr en

Logout
OMV sajt
Zatvoriti

OMV ulazi u Namibiju

  • OMV ulazi u projekat istraživanja u priobalju Namibije
  • Sporazum o partnerstvu sa ogrankom američke kompanije Marfi oil
  • Transakcija ojačava OMV poziciju u podsaharskoj Africi

OMV je preduzeo naredni korak u proširenju svog poslovanja na polju istraživanja u podsaharskoj Africi ulaskom u istraživački projekat u priobalju Namibije. Ovo predstavlja treću veliku prekretnicu u izgradnji značajne istraživačke pozicije u regionu, nakon sticanja udela u Madagaskaru i Gabonu u 2013.

Predsednik Izvršnog odbora OMV Gerhard Rojs je rekao: "OMV je na dobrom putu da pozicionira svoja sredstva u više upstream projekata sa visokim povratom investicija. Zato je deo strategije OMV da stvori nove mogućnosti na polju istraživanja i u regionu podsaharske Afrike. Sticanjem ove treće prekretnice u nešto više od šest meseci, OMV je još jednom pokazao svoju sposobnost u isporučivanju strateških ciljeva."

Transakcija obuhvata sticanje udela od 65% u dva istraživačka bloka od strane Marfi Luderic oil (Murphi Luderitz Oil Co, Ltd) i OMV od brazilske kompanije Kovan petroleum (Cowan Petroleum). OMV će uzeti 25%, dok će Marfi biti operater u ovom zajedničkom poduhvatu, uz udeo od 40%. Kovan će zadržati 20% kapitala, dok je preostalih 15% u posedu namibijske nacionalne naftne kompanije NAMCOR. Partneri u zajedničkom ulaganju će sprovesti sveobuhvatan 3D seizmički program početkom u drugog kvartala ove godine (Q2/14).

Jap Huijskes (Jaap), član izvršnog odbora OMV zadužen za sektor Istraživanje i proizvodnja je tim povodom rekao: "Priobalje Namibije nudi veliki istraživački potencijal, jer je u velikoj meri neistraženo, a ipak poseduje sve elemente efektivnog ugljovodoničnog sistema.

Transakcija je u potpunosti u skladu sa našom strategijom rasta i našim fokusom na regione Severnog mora, Crnog mora i mogućnosti kao što su ove u podsaharskoj Africi."

Detalji transakcije:
Dozvola PEL 046 obuhvata dva bloka : 2613A i 2613B u priobalju Namibije
Površina dozvole: 11.000 km2

OMV ulazi u Namibiju, (0.04 MB, JPG) 

Informacije za uredništvo:

OMV Aktiengesellschaft
Sa prodajom grupacije od 42,42 milijardi evra i oko 27.000 zaposlenih u 2013. godini, OMV Aktiengesellschaft predstavlja najveću industrijsku kompaniju kotiranu na berzi u Austriji. U sektoru „Istraživanje i proizvodnja“ (E&P) OMV ima jaku bazu u Rumuniji i Austriji i rastućem međunarodnom portfelju. Dnevna proizvodnja u 2013. je iznosila približno 288.000 barela dnevno boe/d u 2012.

U segmentu "Gas i električna energija" (G&P) OMV je 2013. prodao približno 425 teravat časova (TWh) gasa. OMV upravlja mrežom gasovoda u Austriji i postrojenjima za skladištenje gasa u Austriji i Nemačkoj sa kapacitetom od 2,6 bcm (milijardi kubnih metara). U segmentu "Prerada i plasman" (R&M) OMV ima godišnje kapacitete prerade od 17,4 miliona tona i krajem 2013. je imao približno 4.200 benzinskih stanica u 11 zemalja uključujući i Tursku.

Pretraga motornih ulja