Contact OMV Group
sr en

Logout
OMV sajt
Zatvoriti

Potekla prva nafta iz projekta Maari Growth

  • Proizvodnja počinje na MR-8A bušotini
  • Očekuje se bušenje pet izvorišta na lokaciji Maari do sredine 2015.

OMV objavljuje da su potekle prve količine nafte kao rezultat kampanje ponovnog bušenja na lokaciji Maari na Novom Zelandu.

Kampanja ponovnog bušenja na Novom Zelandu, poznatog kao Maari Growth projekat, koja ima za cilj povećanje rezervi, proizvodnju i oporavak od proizvodnje Maari polja.

Proizvodnja na bušotini, poznatoj pod imenom MR-8A, je počela 28. novembra iz prethodno nedreniranog odeljka na Maari polju. Bušotina je bila napuštena, a onda je horizontalno bušena u Moki formaciji u ukupnoj dužini od 3.824 m. Proizvodni kapacitet ovog izvorišta je procenjen na 4.500 barela nafte dnevno (bruto).

Jap Huijskes (Jaap), član Izvršnog odbora OMV zadužen za sektor Istraživanje i proizvodnja je tom prilikom rekao: "Veliko je dostignuće revitalizovati postojeće polje. Uslovi u Tasmanijskom moru predstavljaju izazov, kao što je i izdvojenost izazov, ali naš tim je uspešno izveo projekat. Dodatna proizvodnja iz Maari polja kroz postojeća postrojenja će znatno poboljšati efikasnost i smanjiti operativne troškove po barelu".

Tokom aprila 2014. instalirana je oprema na morskoj bušotini Ensco-107 na polju na kojem je sprovedeno napuštanje, stimulacija postojećeg izvorišta i bušenje. Prvo izvorište je bušeno u netaknutu Mangaeva (Mangahewa) formaciju i obustavljeno je sprovođenje koncepta revidiranog završetka. Izvorište MR-8A je drugo po redu u kampanji.

Maari Growth kampanja uključuje bušenje pet izvorišta u proizvodne i nove rezervoare. Ukupna OMV investicija će biti oko EUR 205 mil i očekuje se da će kampanja biti završena do sredine 2015.

Maari polje je locirano na dubini vode od oko 100m i na udaljenosti od oko 80km od Taranaki obale na Novom Zelandu. Polje je razvio OMV Novi Zeland, kao operator zajedničkog poduhvata Maari Joint Venture (JV), na kojem je proizvodnja počela u februaru 2009. Proizvodnja sa polja je od tada opadala sa nekih najviših vrednosti od otprilike 25.000 barela ekvivalenata nafte dnevno (neto za OMV).

Partneri na Maari JV su: OMV Novi Zeland Ltd (69% operator), Todd Maari Ltd (16%), Horizon Oil International Ltd (10%) i Cue Taranaki Pty Ltd (5%).

Informacije za uredništvo:

OMV Novi Zeland

OMV Novi Zeland je jedan od najvećih proizvođača tečnih ugljovodonika u zemlji, treći najveći proizvođač gasa i vodeći istraživač u priobalnom Taranaki basenu i Velikom južnom basenu u priobalju Južnog ostrva. Aktivan je od 1999. kada je pribavio udeo u otkriću nafte na polju Maari koje je razvio i na kojem sada radi.

Usredsredivši se isključivo na istraživanje i proizvodnju na Novom Zelandu, OMV Novi Zeland trenutno poseduje udele na Maui i Pohokura gasnim poljima i Maui gasovodu. OMV Novi Zeland je ogranak OMV Aktiengesellschaft.

OMV Aktiengesellschaft
Sa prodajom grupacije od 42,41 milijardi evra i oko 27.000 zaposlenih u 2013. godini, OMV Aktiengesellschaft predstavlja najveću industrijsku kompaniju kotiranu na berzi u Austriji. U poslovnom segmentu „Istraživanje i proizvodnja“ (E&P) OMV ima jaku bazu u Rumuniji i Austriji i rastućem međunarodnom portfelju. Dnevna proizvodnja u 2013. je iznosila približno 288.000 barela dnevno boe/d. OMV upravlja mrežom gasovoda u Austriji i postrojenjima za skladištenje gasa u Austriji i Nemačkoj sa kapacitetom od 2,6 bcm (milijardi kubnih metara). U segmentu „Prerada i plasman“ (R&M) OMV ima godišnje kapacitete prerade od 17,4 miliona tona i krajem 2013. je imao približno 4.200 benzinskih stanica u 11 zemalja uključujući i Tursku.

Pretraga motornih ulja