Contact OMV Group
sr en

Logout
OMV sajt
Zatvoriti

Tim zaposlenih OMV Srbija zasadio 2.500 sadnica crnog bora na Rudniku

img_Header News_OMV Serbia employees planted 2,500 seedlings

  • Zaposleni OMV Srbija i ove godine su zasadili drveće na površini od jednog hektara šume
     
  • Akcijama pošumljavanja OMV daje podršku dugoročnom cilju da se dostigne šumovitost Srbije od 41,4%.
     
  • Stalno doprinosimo postizanju cilja broj 13 Ujedinjenih nacija za održivi razvoj nazvanog „Akcija za klimu“

    Sa ciljem kontinuiranog doprinosa neutralizaciji emisije CO₂ i očuvanju prirodnog bogatstva Srbije, tim zaposlenih OMV Srbija, u saradnji sa javnim preduzećem “Srbijašume”, 15. novembra na obroncima Rudnika, zasadio je 2.500 sadnica crnog bora, odnosno površinu od jednog hektara.

Pošumljavanje ima veliki potencijal u borbi protiv klimatskih promena. Obnavljanje i sađenje šuma efikasno je prirodno klimatsko rešenje koje može da doprinese velikom smanjenju emisije štetnih gasova apsorbovanjem i akumuliranjem ugljen-dioksida iz atmosfere. Za OMV aktivnost pošumljavanja dopunjava ciljeve smanjenja ugljenika koje je postavila kompanija. Sve aktivnosti usmerene na neutralizaciju CO2 i očuvanje prirode impertiv su i za OMV Srbija. Akcijom pošumljavanja područja u Srbiji, OMV je potvrdio stratešku opredeljenost u davanju sopstvenog doprinosa u borbi protiv klimatskih promena, kao i pružanju podrške dugoročnom cilju da se intenzivnijim pošumljavanjem dostigne željena šumovitost Srbije od 41,4%.

Volonterska aktivnost OMV Srbije u saradnji sa JP „Srbijašume“ obuhvatila je tokom prethodnih godina sadnju 2.000 sadnica crnog bora na području sela Draglice na obroncima planine Zlatibor i 2.000 sadnica smrče na području Čestobrodice u istočnoj Srbiji, a ove godine 2.500 sadnica crnog bora na Rudniku. Na ovaj način, zajedno smo doprineli postizanju cilja broj 13 Ujedinjenih nacija za održivi razvoj nazvanog „Akcija za klimu“.

OMV tako nastavlja da radi na najvažnijem pitanju za našu industriju u budućnosti - klimatskim promenama. Zauzeli smo aktivan pristup prema uspešnom repozicioniranju OMV u svetu sa manje ugljenika i u potpunosti smo posvećeni Pariskom klimatskom sporazumu. Aktivno transformišemo svoj portfolio proizvoda povećavajući udeo proizvoda koji sadrže manje ugljenika i radimo na inovativnim rešenjima koja doprinose energetskoj tranziciji i cirkularnoj ekonomiji, kao što su ReOil®, mehanička reciklaža, i ko-prerada bio-nafte. 

Pretraga motornih ulja