OMV sajt
Zatvoriti

Vlasnička struktura

31.5% ÖBAG (Österreichische Beteiligungs AG, Austrijska državna holding kompanija)
24.9% MPPH (Mubadala naftni i petrohemijski holding L.L.C, Abu Dabi)
0.4% Programi za raspodelu akcija među zaposlenima
0.2% Vlastite akcije
43.0% Akcije kojima se slobodno trguje na berzi

Konzorcijumski ugovor
U ugovoru o konzorcijumu između MPPH (Mubadala naftni i petrohemijski holding L.L.C, Abu Dabi) i OBAG (Osterreichische Beteiligungs AG, Austrijske državne holding kompanije) se predviđa koordinirano ponašanje i određena ograničenja u prenosu udela u kompaniji.

Istorijat izlaska na berzu i privatizacija 

2019:
Od 20. februara 2019. godine Osterreichische Bundes-und Industriebeteiligungen GmbH transformisana je u akcionarsko društvo i preimenovana u Osterreichische Beteiligungs AG.

Sve akcije koje je u OMV-u prethodno držao IPIC prebačene su 13. februara 2019. Mubadali naftnom i petrohemijskom holdingu L.L.C (MPPH). MPPH je time postao stranka u akcionarskom sporazumu.

2015:
Donošenjem OBIB zakona iz 2015. godine, Osterreichische Industrieholding AG (OIAG) je 20. marta 2015. tokom godišnje Generalne skupštine OIAG uspešno pretvorena u Osterreichische Bundes- und Industriebeteiligungen GmbH (OBIB).

2011:
U junu OMV uspešno obavlja uvećanje kapitala izdavanjem 27,272,727 akcija ili 9,09% svog postojećeg akcionarskog kapitala. Upisna i ponuđena cena novih akcija je bila 27,50 EUR. Osnovni akcionari OMV OIAG i IPIC u potpunosti su ostvarili svoja prava na upis hartija od vrednosti. Nakon registracije uvećanja kapitala, osnovni kapital OMV-a se povećava sa 300.000.000 na 327.272.727 evra. 

2004:
U decembru, OMV Aktiengesellschaft je uvećao osnovni kapital izdavanjem 3 miliona novih akcija, čime je broj izdatih akcija sa 27 miliona na 30 miliona bez deonica tržišne vrednosti. Cena po akciji je određena na 219 EUR. Pored toga, izdato je otprilike 1,79 miliona konvertibilnih obveznica (ISIN AT0000342647) što je u ukupnom iznosu glavnice oko 550 miliona EUR, a svaka obveznica početno je konvertovana u jednu akciju OMV Aktiengesellschaft. Emisiona cena, početna cena konverzije i osnovni iznos po konvertibilnoj obveznici su bili 306,6 EUR. Kupon je postavljen na 1,5%.

1996:
U maju OIAG prodaje još 4,023 miliona akcija po ceni od 1,055 ATS i tako je smanjio svoj udeo na 35%. 

1994:
U maju, IPIC (Međunarodna kompanija za naftna ulaganja) kupuje 13% udela u OMV-u od OIAG-a, tako da je udeo kompanije OIAG smanjen na 59%. U junu je OMV uvećao kapital na 2,7 milijardi ATS. IPIC ostvaruje svoja, kao i tuđa prava na upis hartija od vrednosti i povećava svoj ulog u OMV na 19,6%, dok udeo OIAG-a pada na 52,4%. U SAD-u je uspostavljen ADR program nivoa 1. Na septembarskoj Skupštini akcionara, OMV pristaje na nominalnu vrednost od 100 ATS za sve akcije. Do kraja godine, OIAG prodaje dodatnih 2,5% i smanjuje svoj udeo na 49,9%. Po prvi put je OMV u većinskom vlasništvu privatnih akcionara.

1991:
Nominalna vrednost 5% akcija je smanjena na 100 ATS kako bi se u aprilu olakšalo uvođenje u Austrijsku berzu terminskih ugovora i opcija. U junu je kapital OMV-a povećan za 400 miliona ATS na ukupni kapital od 2,4 milijarde ATS. OIAG ostvaruje svoja prava na upis hartija od vrednosti i nastavlja da poseduje 72% udela. Deonica OMV-a je 9. decembra prva austrijska akcija kojom se trguje na kotaciji na SEAQ Internacional u Londonu.

1989:
U septembru OIAG prodaje još 10% akcija OMV-a u sekundarnoj ponudi po ceni od 8240 ATS po akciji. Uz dalju prodaju akcija institucionalnim investitorima, OIAG-ov udeo je smanjen na oko 72%.

1987:
Nakon odluke Austrijske vlade da privatizuje javni sektor, početna javna ponuda odigrala se u decembru 1987. Osterreichische Industrieholding AG (OIAG) prodaje 15% osnovnog kapitala OMV-a (2 milijarde ATS podeljeno na 2 miliona akcija nominalne vrednosti od 1.000 ATS) po ceni od 4,400 ATS. To smanjuje udeo OIAG u OMV-u na 85%. Akcijama OMV počinje trgovanje u Beču 3. decembra, a zatvaraju se na 4,455 ATS. Tim dionicama se prvi put trguje u Frankfurtu i Minhenu 9. decembra.

Pronala ženje benzinskih stanica

Pretraga motornih ulja