Contact
OMV sajt
sr en
OMV sajt
OMV Websites
OMV Group www.omv.com Austria www.omv.at Bulgaria www.omv.bg Czech Republic www.omv.cz Germany www.omv.de Hungary www.omv.hu New Zealand www.omv.nz Norway www.omv.no Romania www.omv.ro Russia www.omv.ru Slovenia www.omv.si Slovakia www.omv.sk Tunisia www.omv.tn Turkey www.omv.com.tr
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com Austria www.omv-gas.at Germany www.omv-gas.de Hungary www.omv-gas.hu Netherlands www.omv-gas.nl
Borealis Websites
Borealis Group www.borealisgroup.com
Zatvoriti

Izjava o zaštiti prava na privatnost

OMV Srbija d.o.o. (u daljem tekstu "OMV") će u svakom trenutku štititi i čuvati tajnost Vaših podataka o ličnosti. Ovaj dokument sadrži opis načina na koji prikupljamo, čuvamo, koristimo i otkrivamo podatke o ličnosti koje nam Vi dostavljate popunjavanjem i slanjem svojih povratnih informacija preko Internet stranice www.omv.co.rs, e-maila i telefona.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 97/2008, 104/2009, 68/2012 - Odluka Ustavnog suda, 107/2012) (u daljem tekstu "Zakon o zaštiti podataka"), tačnije sa njegovim članom 15, OMV Vas ovim putem obaveštava o sledećem:

1. Svrha obrade:

  • Praćenje i obrada Vaših žalbi i/ili predloga podnetih putem naše internet stranice, e-maila i telefona;
  • Dostavljanje odgovora na Vaše predloge i žalbe.

2. Vrsta podataka koji se prikupljaju

OMV prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti kako bi Vam pružio što bolje usluge i na što bolji način odgovorio na Vaše zahteve i primedbe, a sve u cilju unapređenja Vašeg iskustva i interakcije sa OMV. Prikupljanje podataka se obavlja po dostavljanju odgovarajućeg obaveštenja i uz Vašu saglasnost, a o njemu se obaveštavaju nadležni organi za zaštitu podataka, podnose im se zahtevi i pribavljaju odobrenja, ukoliko je to potrebno.

OMV prikuplja i obrađuje sledeće podatke o ličnosti:

ime, pol, državljanstvo, broj telefona/faksa, adresu, e-mail adresu i, u slučaju potrebe, glas.

3. Ko ima pristup podacima o ličnosti?

OMV neće deliti podatke o ličnosti koje nam dostavite ni sa jednim trećim licem izvan OMV bez Vašeg odobrenja, osim u svrhu: (i) dostavljanja odgovora na propisno upućen zahtev policije i državnih organa; (ii) usaglašavanja sa zakonima, propisima, sudskim pozivima ili nalozima.

Dostavljeni podaci o ličnosti mogu se otkriti, uz sve propisane bezbednosne mere radi zaštite njihove tajnosti, sledećim licima:

  • zakonskom punomoćniku operatora;
  • ugovornim partnerima operatora;
  • ostalim društvima u okviru grupe operatora;
  • Državnim/lokalnim organima;
  • Lokalnim dobavljačima i pružaocima usluga;
  • Društvima za osiguranje i reosiguranje.

4. Sigurnost prikupljenih podataka o ličnosti

OMV se sa ozbiljnošću odnosi prema ukazanom poverenju. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbeđivanja odgovarajuće upotrebe podataka, OMV koristi razumne i primerene fizičke, tehničke i administrativne postupke kako bi sačuvao tajnost podataka koje prikuplja i obrađuje. OMV zadržava podatke isključivo ako se to zahteva ili dozvoljava u skladu sa lokalnim pravom i dok takvo zadržavanje ima legitimnu poslovnu svrhu.

Prilikom prikupljanja podataka o ličnosti koristimo različite dodatne bezbednosne tehnologije i mere u cilju zaštite Vaših podataka o ličnosti od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili otkrivanja. Podaci o ličnosti koje nam dostavljate čuvaju se u računarskim sistemima koji se nalaze u kontrolisanim objektima sa ograničenim pravom pristupa.

Bezbednosna politika primenjuje se u saradnji sa zaposlenima i u kombinaciji sa radnim postupcima, koji obuhvataju i inspekciju i reviziju, uspostavljenim u cilju zaštite podataka o ličnosti koji se prikupljaju u skladu sa važećim propisima.

Pristup podacima o ličnosti ograničen je na lica koja su direktno uključena u proces ispitivanja žalbi i zahteva koje nam dostavljate i odgovora na njih. Vaši podaci čuvaju se u računarskom sistemu predviđenom u tu svrhu.

5. Pristup Vašim podacima i njihova tačnost; zakonska regulativa

OMV nastoji da Vaše podatke o ličnosti evidentira tačno i precizno. Uveli smo posebnu tehnologiju, postupke i politiku upravljanja u cilju obezbeđivanja tačnosti podataka. OMV licima koja su dostavila podatke o ličnosti omogućava, u razumnim okvirima, pristup tim podacima, kao i mogućnost da ih pregledaju i isprave ili da zahtevaju njihovu anonimizaciju, blokiranje ili brisanje, u zavisnosti od slučaja. Osim toga smo u cilju zaštite Vaše privatnosti i bezbednosti preduzeli i razumne mere za proveru Vašeg identiteta. Ukoliko želite da vidite i izmenite podatke o ličnosti koje ste lično dostavili OMV-u, možete nas kontaktirati na dole navedenoj adresi ili e-mail adresi.

Podaci o ličnosti se obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i sa našom politikom zaštite privatnosti.

Prema Zakonu o zaštiti podataka, imate pravo na pristup podacima, kopiranje i izmenu podataka, pravo da zahtevate brisanje podataka kao i prekid ili privremenu obustavu obrade podataka ako osporavate njihovu tačnost, potpunost ili ažurnost, kao i pravo da izjavite žalbu. Imate i pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti i da zahtevate njihovo brisanje (odnosno da povučete svoju saglasnost za obradu Vaših podataka). Da biste ostvarili ova prava, možete podneti pisani zahtev sa datumom i potpisom na sledeću adresu:

OMV Srbija d.o.o. Airport City
Omladinskih brigada 90 a/II
11070 Novi Beograd
Srbija
info.serbia@omv.com 

6. Izmene ove izjave o zaštiti prava na privatnost

U slučaju izmena ove Izjave o zaštiti prava na privatnost, objavićemo izmenjenu verziju i ažurirani datum izmene ovde. U slučaju znatnih izmena Izjave o zaštiti prava na privatnost koje podrazumevaju bitne promene naše prakse u oblasti zaštite prava na privatnost, možemo Vas o tome obavestiti i na neki drugi način, npr. putem e-maila ili objavom obaveštenja na internet stranici društva i/ili stranicama društvenih medija, pre stupanja izmena na snagu.

7. Kontaktirajte nas

Vaša mišljena su nam dragocena. Ako imate primedbe ili pitanja o Izjavi o zaštiti prava na privatnost, molimo Vas da ih pošaljete na sledeću e-mail adresu:

info.serbia@omv.com

ili na adresu:

OMV Srbija d.o.o. Airport City
Omladinskih brigada 90 a/II
11070 Novi Beograd Beograd
Srbija

Pronala ženje benzinskih stanica

Pretraga motornih ulja