OMV sajt
Zatvoriti

Nadzorni odbor OMV

Nadzorni odbor OMV se sastoji od 10 delegata izabranih na redovnoj Godišnjoj skupštini akcionara (akcionara delegata) i 5 zaposlenih delegata. Svi članovi poseduju međunarodno iskustvo u različitim oblastima. Delegati akcionara su izabrani na ovu dužnost do skupštine akcionara 2019 osim Peter Oswald i Gertrude Tumpel-Gugerell, koji su izabrani na ovu dužnost do skupštine akcionara 2020. godine.

Ime Druge funkcije (C-propis 58
austrijskog zakonika o
upravljanju korporacijama)
Peter Löscher
Predsednik
Prvi put izabran na godišnjoj skupštini akcionara održanoj 18.05.2016
Član Nadzornog odbora Sulzer AG, Telefonica S.A.
Kratak profil (PDF, 116,2 KB)
Gertrude Tumpel-Gugerell
Zamenica predsednika
Prvi put izabrana na godišnjoj skupštini akcionara održanoj 19.05.2015
Član Nadzornih odbora: Commerzbank AG, Vienna Insurance Group AG
  Kratak profil (PDF, 133,1 KB)
Wolfgang C. Berndt
Član
Prvi put izabran na godišnjoj skupštini akcionara održanoj 26.05.2010
  Kratak profil (PDF, 174,2 KB)
Helmut Draxler
Član
Prvi put izabran na godišnjoj skupštini akcionara održanoj 16.10.1990
  Kratak profil (PDF, 173,8 KB)
Marc H. Hall
Član
Prvi put izabran na godišnjoj skupštini akcionara održanoj 18.05.2016
  Kratak profil (PDF, 177,9 KB)
Ahmed Matar Al Mazrouei
Član
Prvi put izabran na godišnjoj skupštini akcionara održanoj 18.05.2016
  Kratak profil (PDF, 123,7 KB)
Karl Rose
Član
Prvi put izabran na godišnjoj skupštini akcionara održanoj 18.05.2016
  Kratak profil (PDF, 110,9 KB)
Herbert Werner
Član
Prvi put izabran na godišnjoj skupštini akcionara održanoj 4.6.1996
Član Nadzornog odbora Ottakringer Getränke AG
  Kratak profil (PDF, 117,4 KB)
Elif Bilgi Zapparoli
Član
Prvi put izabrana na godišnjoj skupštini akcionara održanoj 13.05.2009
  Kratak profil (PDF, 196,7 KB)

Delegirani od strane Saveta zaposlenih:

Ime

Druge funkcije

Christine Asperger
Član
Prvi put imenovana 2013
Kratak profil (PDF, 172,4 KB)
Wolfgang Baumann
Član
Prvi put imenovan 1998/99, ponovo 2004
Kratak profil (PDF, 117,3 KB)
Alfred Redlich
Član
Prvi put imenovan 2013
Kratak profil (PDF, 115,8 KB)
Herbert Lindner
Član
Prvi put imenovan 2013
Kratak profil (PDF, 108,4 KB)
Gerhard Singer
Član
Prvi put imenovan 2016
Kratak profil (PDF, 129,2 KB)

Pronala ženje benzinskih stanica

Pretraga motornih ulja