OMV sajt
Zatvoriti
Serbian Road Fees

OMV kartica sa ROUTEX funkcijom - Putujte kroz naplatne stanice i tunele bez upotrebe gotovine

Koristeći OMV karticu sa ROUTEX funkcijom, možete putovati i slobodno prolaziti kroz naplatne stanice, mostove i tunele bez upotrebe gotovine. Samo izaberete željeni način plaćanja putarine:

 • Pre-Pay: Avansno plaćanje
 • Post-Pay: Odloženo plaćanje

Sa elektronskim uređajem za naplatu putarine (OBU), izbegavate nepotrebno čekanje i možete da pratite svaku plaćenu putarinu. Naše usluge plaćanja putarine pokrivaju kompletnu kontinentalnu Evropu - od Atlantika do Crnog mora.

Zajedno sa OMV fakturom, dobićete listu svih plaćenih putarina koje će biti detaljno prikazane po zemljama i uslugama. Evidencije o plaćanju putarine i tarife tretiraju se različito u svakoj zemlji.

TaxeDrum-Serbia

U Srbiji sva vozila prilikom ulaska na put ili autoput sa obaveznom putarinom, podležu plaćanju iste. Visina putarine zavisi od kategorije vozila, njegove visine, broja osovina i maksimalne dozvoljene težine. Plaćanje se može izvršiti koristeći ugrađeni elektronski uređaj za naplatu putarine (On Board Unit ili OBU).

OBU (TAG uređaj) je dostupan za putnička vozila, kao i za kamione. Uređaj je dostupan na 63 odabranu benzinsku stanicu u Srbiji, a kredit se može unapred dopuniti korišćenjem Pre-Pay sistema na 25 OMV benzinskih pumpi. Za komercijalnu upotrebu TAG uređaja, mora se zaključiti ugovor sa srpskim operatorom za naplatu putarine.

Važni linkovi:

img_Bulgaria toll banner

Od 1. Januara 2019. godine, uvedene su vremenske e-vinjete za sva vozila koja voze na bugarskim putevima na kojima se naplaćuje putarina. Od 1. marta 2020. godine, uvedena je naplata putarine na bazi udaljenosti za vozila preko 3,5 tone, dok će za lakša vozila ispod 3,5 tone i dalje biti potrebna važeća e-vinjeta.

E-vinjete se mogu kupiti na svim OMV benzinskim stanicama u Bugarskoj. Korišćenjem Routex pretraživača lokacija, uvek možete da pronađete najnoviju listu lokacija. Za vozila ispod 3,5 tone, dostupne su godišnje, kvartalne, mesečne, nedelje i vikend e-vinjete.

Ovde možete da pronađete tabelu sa cenama za bugarske e-vinjete za laka vozila:

img_tabel Road fees BULGARIA

Od 1. marta, uspostavljena je naplata putarine na bazi udaljenosti za vozila preko 3,5 tone u zamenu za e-vinjete za teške kamione i autobuse. Ovi klijenti mogu da kupe „Route pass“ – tiket u jednom pravcu koji važi za određenu trasu – i mogu unapred da plate iznos putarine pomoću OMV kartice na svim OMV benzinskim stanicama u Bugarskoj. „Route pass“ (propusnica za trasu) važi 24 sata od trenutka aktivacije.

Cene zavise od tipa vozila i njegove ukupne tehničke dozvoljene maksimalne težine, njegove EURO faze, ukupnog broja osovina i kategorije puta. Trenutna tarifa i kalkulator za putarine mogu se pronaći na Tollpass.bg.

Važni linkovi:

TaxeDrum-Croatia

U Hrvatskoj sva vozila podležu plaćanju putarine pri ulasku na autoput. Visina putarine zavisi od kategorije vozila, visine, broja osovina i maksimalne dozvoljene težine. Plaćanje se može izvršiti pomoću urđaja za naplatu putarina (OBU - On Board Unit).

Naplata putarine putem OMV kartice

Hrvatski uređaj za naplatu putarina (ENC uređaj) nudi korisnicima OMV Routex kartice mogućnost bezgotovinskog plaćanja putarine za putnička i teretna vozila. Plaćanje se vrši unapred (pripejd), dopunom kredita na benzinskim stanicama CRODUKS-a, putem SMS-a. ENC uređaj nije vezan za vozilo i može se kupiti na svim distributivnim tačkama hrvatskog operatera za putarine.
 

Relevant Links:

TaxeDrum-Polonia

Za motorna vozila do 3,5 tona i motocikle, na različitim putevima se naplaćuju različite putarine u zavisnosti od rute.

Više od 3,5 tona

Za vozila iznad 3,5 tona, kao i za autobuse sa najmanje 9 osoba (uključujući vozača) postoji elektronski sistem naplaćivanja putarine, preko TOLL-a. Putarine se plaćaju preko viaBOX-a, jedinice ugrađene u vozilu (OBU).

Postoji depozit za svaki registrovani viaBOX. Putarina zavisi od klase vozila, težine i EURO emisija ispusnih gasova.

Važni linkovi:

TaxeDrum-Danemarca

Evrovinjeta (Eurovignette) je putarina koju naplaćuje operator AGES. Uglavnom, teška vozila sa dozvoljenom ukupnom težinom od 12 tona i više moraju kupiti evrovinjetu pre korišćenja autoputeva i puteva zemalja evrovinjete.

Zemlje evrovinjete su: Danska, Luksemburg, Holandija i Švedska. Primenjuje se u svim zemljama evrovinjete - pa vam je potrebna samo jedna važeća evrovinjeta kada vozite kroz nekoliko zemalja evrovinjete.

Važni linkovi:

TaxeDrum-Belgia

U Belgiji putarina se ne naplaćuje za vozila do 3,5 tone.

Preko 3,5 tona

Za vozila preko 3,5 tone, za naplatu putarine u Belgiji koristi se Viapass sistem za naplatu putarine potpomognut satelitskim sistemom sa odvojenim ugrađenim elektonskim uređajem (OBU) za svako vozilo i registarsku tablicu. Naplata po kilometru se zasniva na klasi emisije štetnih gasova, težini vozila i vrsti puta.

U Belgiji postoje tri regionalna područja za naplatu putarine: flamanski region, region Brisel i valonski region. Svaki od ovih regiona nezavisno određuje putarinu koja se plaća.

Važni linkovi:

TaxeDrum-Portugalia

U Portugalu putarina se plaća za sva vozila. Tarifa putarine zavisi od vrste vozila, broja osovina i visine vozila izmerene na prvoj osovini.

Putarina se može platiti ručno ili automatski preko ugrađenog elektonskog uređaja ViaVerde.

NOVO - Telepass DUAL

Sa druge strane, novi Telepass DUAL vam pruža mogućnost da lako plaćate putarinu u Italiji, Francuskoj, Španiji, Portugalu i delovima Belgije (tunel Liefkenshoek) i Poljske (A4 autoput između Krakova i Katovice) koristeći samo jedan uređaj. Vozači, koji često prelaze granice u jugozapadnoj Evropi, imaće koristi od Telepass DUAL uređaja usled smanjenih troškova i pojednostavljenih administrativnih procedura. Osim toga, više vam ne treba VIAcard za Italiju.

Važni linkovi:

TaxeDrum-spania

Na španskim putevima putarina se naplaćuje za sva vozila. Plaća se ili pre ulaska, ili nakon izlaska sa autoputa ili pomoću ugrađenog elektronskog uređaja za naplatu putarine (OBU) pod nazivom Via-T.

NOVO - Telepass DUAL

Sa druge strane, novi Telepass DUAL vam pruža mogućnost da lako plaćate putarinu u Italiji, Francuskoj, Španiji, Portugalu i delovima Belgije (tunel Liefkenshoek) i Poljske (A4 autoput između Krakova i Katovice) koristeći samo jedan uređaj. Vozači, koji često prelaze granice u jugozapadnoj Evropi, imaće koristi od Telepass DUAL uređaja usled smanjenih troškova i pojednostavljenih administrativnih procedura. Osim toga, više vam ne treba VIAcard za Italiju.

Važni linkovi:

taxedrum-franta

Vozila do 3,5 tona i visine manje od 3 metra, plaćaju putarinu bilo pre ulaska ili nakon izlaska sa autoputa ili pomoću ugrađenog elektronskog uređaja za naplatu putarine (OBU) pod imenom Liber-t.

Preko 3,5 tona

Za vozila preko 3,5 tona ili visine veće od 3 metra, u Francuskoj se naplaćuje putarina pomoću ugrađenog elektronskog uređaja (OBU) pod nazivom TIS PL. TIS-PL OBU se takođe može koristiti za tunel Liefkenshoek u Belgiji i autoput A4 (Katovice - Krakov) u Poljskoj.

Tarife putarine zavise od visine vozila, težine i broja osovina.

NOVO - Telepass DUAL

Sa druge strane, novi Telepass DUAL vam pruža mogućnost da lako plaćate putarinu u Italiji, Francuskoj, Španiji, Portugalu i delovima Belgije (tunel Liefkenshoek) i Poljske (A4 autoput između Krakova i Katovice) koristeći samo jedan uređaj. Vozači koji posebno često prelaze granice u jugozapadnoj Evropi imaće koristi od Telepass DUAL uređaja usled smanjenih troškova i pojednostavljenih administrativnih procedura. Osim toga, više vam ne treba VIAcard za Italiju.

Važni linkovi:

TaxeDrum-Italia

Važno: Vaša ViaCard kartica više ne važi od 31. januara

U Italiji se putarina za sva vozila može plaćati pomoću VIA kartice ili kombinacijom VIAcard i Telepass-a. Vaša OMV kartica nudi različite načine plaćanja putarine preko vašeg OMV računa:

VIAcard – ova kartica nije povezana sa vašom registarskom tablicom i može se koristiti kao metod bezgotovinskog plaćanja na naplatnim stanicama.

Telepass – ovaj mali uređaj se može koristiti za elektronsko plaćanje putarine za sve tipove vozila. Telepass sistem je povezan sa registarskim brojem. Zbog toga su vam potrebne registarske tablica za registraciju. Postoje posebne Telepass trake na naplatnim stanicama koje možete da prođete bez zaustavljanja.

NOVO – Telepass DUAL – ili novi Telepass DUAL vam pruža mogućnost da lako plaćate putarinu za Italiju, Francusku, Španiju, Portugal i delove Belgije (tunel Liefkenshoek) i Poljsku (A4 autoput između Krakova i Katovice) pomoću samo jednog uređaja. Vozači, koji često prelaze granice u jugozapadnoj Evropi imaće koristi od Telepass DUAL uređaja usled smanjenih troškova i pojednostavljenih administrativnih procedura. Osim toga, više vam ne treba VIAcard za Italiju.

Please find below an overview of all toll offers in Western and Central Europe:

Važni linkovi:

TaxeDrum-Slovenia

Upotreba autoputeva i Karawanken tunela je obavezna u Sloveniji za sva motorna vozila.

Za motorna vozila do 3,5 tona obaveza je vinjeta.

Više od 3,5 tona

Motorna vozila veća od 3,5 tona plaćaju putarinu u zavisnosti od odgovarajućih stanica za naplaćivanje putarine - bilo unapred (pre-pay) ili naknadno (post-pay) sa DARS karticom.

TaxeDrum-Slovenia-Tabel

Važni linkovi:

TaxeDrum-Germania

Za motorna vozila do 7,5 tona u Nemačkoj se ne naplaćuje putarina.


Više od 7,5 tona


Sva motorna vozila od 7,5 tona ili više moraju platiti putarinu za korišćenje autoputeva operatoru Toll Collect, saglasno OBU jedinici (ugrađenoj u vozilu).

OBU se može kupiti onlajn ili na izabranim servisnim stanicama, sa vašom OMV karticom sa ROUTEX funkcijom. Sa zadovoljstvom ćemo vam pomoći da registrujete svoje OBU jedinice. Osim toga, oko 1.100 km magistralnih puteva sa četiri trake podleže plaćanju putarine.

Tarife za putarine u Nemačkoj zavise od klase zagađenja vozila, broja osovina i dužine puta.

Važni linkovi:

TaxeDrum-Austria

U Austriji je potrebna vinjeta za sva motorna vozila do 3,5 tona, koja koriste Austrijsku mrežu ekspres puteva i autoputeva.

Više od 3,5 tona

Za motorna vozila i autobuse sa ukupnom težinom od preko 3,5 tona, na austrijskim ekspres putevima i autoputevima koristi se GO sistem za naplatu po kilometru sa ugrađenom OBU jedinicom pod nazivom GO-Box. Osim pređene razdaljine, stope naplate putarine takođe zavise od broja osovina i kategorije gasnih emisija EURO.

Sledeći pod-odeljci podležu posebnim tarifama putarine za sva vozila:

 • A9 - Pyhrn put: Bosruck i Gleinalmtunnel
 • A10 - Tauern autoput: Tauern- i Katschbergtunnel
 • A11 - Karavanken autoput: karavanski tunel
 • A13 - Autoput Brenner: Ukupna razdaljina
 • A13 - Autoput Brennero: Izlaz Stubai
 • S16 - Arlberg ekpres put: Arlberg tuneli na putu

Važni linkovi:

TaxeDrum-Slovacia

U Slovačkoj, vinjete su obavezne za sva vozila do i uključujući 3,5 tona (izuzev motocikla) na svim putevima označenim znakom "Autostraße" i "Autobahn". Od 2016. godine e-vinjeta je dostupna u Slovačkoj. E-Vinjete su dostupne na bilo kojoj OMV servisnoj stanici u Slovačkoj i možete ih platiti sa vašom OMV karticom.

Više od 3,5 tona

Slovački sistem naplaćivanja putarine MYTO naplaćuje putarinu na putevima i autoputevima, za motorna vozila i autobuse (uključujući i karavan prikolice) preko 3,5 tona. Putarine se naplaćuju operatoru SkyToll u potpunosti elektronski preko jedinice ugrađene na vozilu (OBU).

Vozila se klasificiraju po različitim tarifnim kategorijama na osnovu maksimalne dozvoljene ukupne težine, broja osovina i klase emisija ispusnih gasova. Ako klasa emisije nije prijavljena pri registraciji i treba se dokazivati, vozilo se automatski dodeljuje klasi 0 i plaćate višu tarifu.

Važni linkovi:

img_Cz toll

U Češkoj je neophodna nalepnica putarine za sva vozila do i uključujući 3,5 tonana svim putevima označenim znakom "Autostraße" i "Autobahn"

Više od 3,5 tona

Češki sistem naplaćivanja putarine MYTO CZ se primenjuje za motorna vozila i autobuse preko 3,5 tona. Sa ovakvim sistemom putarine, koji se naplaćuje po pređenoj kilometraži, putarina se naplaćuje elektronski preko tzv. premid box-a (jedinice ugrađene u vozilu/ OBU) i direktno se naplaćuju preko OMV kartice - bilo pre-pay (predplaćeno) ili post-pay (naknandno plaćanje).

Dana 1. decembra 2019. godine, Češka Republika uvodi novi sistem za elektronsku naplatu putarine za vozila težine preko 3,5 tona. Vaš sadašnji Premid OBU će prestati da radi nakon ovog datuma.

Preporučujemo vam da već sada registrujete svoja vozila i opremite ih novim MYTO CZ uređajima. Jednostavno koristite svoju OMV karticu u Post-Pay režimu da biste registrovali svoju kompaniju i vozila na novi sistem putarine. 

Sa OMV karticom, imate našu punu podršku tokom procesa registracije, a vaši novi OBU uređaji će biti isporučeni na adresu vaše kompanije. Takođe možete preuzeti OBU na svakoj distribucionoj tački ili na 40 odabranih OMV stanica za snabdevanje gorivom u Češkoj Republici . Za registraciju jednostavno treba da nam dostavite informacije o vašoj kompaniji i vozilu i dokumente koja zahteva operater za putarinu.

Možete instalirati svoj novi OBU uređaj u kamion odmah po prijemu. Takođe zadržite i sadašnji OBU u kamionu. Ne postoji rizik od duplih transakcija jer će se promena sistema izvršiti automatski 1. decembra 2019. godine.

Važni linkovi:

TaxeDrum-Ungaria

U Mađarskoj postoje sledeće dve vrste e-vinjeta za vozila do 3,5 tona, kao i za autobuse:

 • Regionalna e-vinjeta (okrug vinjeta):
  važeći za 1 kalendarsku godinu - rok je 31. januar
 • Nacionalna e-vinjeta:
  dostupna za 1 kalendarsku godinu, 1 mesec i 10 dana

Više od 3,5 tona

Putarina se naplaćuje za sva vozila preko 3,5 tona (izuzev autobusa). Pored "Relacione karte", putarina u Mađarskoj takođe se može evidentirati i naplaćivati pomoću jedinice ugrađene u vozilu (OBU), bilo pre-pay (predplaćivanjem) ili post-pay (naknadnim plaćanjem).

Tarifa zavisi od rute, tipa vozila, klase emisija ispusnih gasova i broja osovina.

Važni linkovi:

Pretraga motornih ulja