Contact OMV Group
sr en

Logout
OMV sajt
Zatvoriti
Serbian Road Fees

OMV kartica sa ROUTEX funkcijom - Putujte kroz naplatne stanice i tunele bez upotrebe gotovine

Koristeći OMV karticu sa ROUTEX funkcijom, možete putovati i slobodno prolaziti kroz naplatne stanice, mostove i tunele bez upotrebe gotovine. Samo izaberete željeni način plaćanja putarine:

 • Pre-Pay: Avansno plaćanje
 • Post-Pay: Odloženo plaćanje

Sa elektronskim uređajem za naplatu putarine (OBU), izbegavate nepotrebno čekanje i možete da pratite svaku plaćenu putarinu. Naše usluge plaćanja putarine pokrivaju kompletnu kontinentalnu Evropu - od Atlantika do Crnog mora.

Zajedno sa OMV fakturom, dobićete listu svih plaćenih putarina koje će biti detaljno prikazane po zemljama i uslugama. Evidencije o plaćanju putarine i tarife tretiraju se različito u svakoj zemlji.

img_header bg neu 06_2020

OMV SMART TOLL EUROPE

Savršeno rešenje za naplatu putarine uz pomoć EETS tehnologije!

Sa našim jedinstvenim rešenjem za naplatu putarine - OMV Smart Toll Europe - želimo da pojednostavimo rukovanje različitim sistemima za naplatu putarine: OMV Smart Toll Europe EETS-Boks je povezan sa Vašom OMV karticom i menja više naplatnih kutija za putarine sa samo jednim uređajem. Uz njega su vreme čekanja na naplatnim stanicama, gotovinska plaćanja i komplikovani ugovori prošlost. 

Pregled vaših prednosti

 • Najsavremenija EETS tehnologija (Evropska elektronska služba za naplatu putarine)
 • Jedan uređaj za putarinu i naplatu tunela
 • Jednostavna i laka instalacija
 • Udobno rešenje: automatizovane aktivacije u zemlji bez potrebe za zaustavljanjem kamiona da bi posetili bilo koju tačku distribucije
 • Stalno poboljšavanje usluga i širenje mreže zemalja 
 • Jednostavno i transparentno fakturisanje preko OMV kartice
 • Integrisano računovodstvo putem naše ponude e-fakturisanja

Stalno poboljšavanje usluga i širenje mreže zemalja

Neprestano radimo na optimizaciji usluga i širenju zemalja u kojima je moguće koristiti OMV Smart Toll Europe. Austrija, Mađarska i Bugarska su već uspostavljene – još zemalja je u planu. Sve nove usluge i zemlje se dodaju daljinski bez dugotrajne promene OBU-a.

Želite da naručite OMV Smart Toll Europe EETS-Boks ili da aktivirate dodatnu državu za svoj postojeći EETS-Boks? Jednostavno popunite formular i mi ćemo vas uskoro kontaktirati.

TaxeDrum-Austria

U Austriji je potrebna vinjeta za sva motorna vozila do 3,5 tona, koja koriste Austrijsku mrežu ekspres puteva i autoputeva.

Više od 3,5 tona

Za motorna vozila i autobuse sa ukupnom težinom od preko 3,5 tona, na austrijskim ekspres putevima i autoputevima koristi se GO sistem za naplatu po kilometru sa ugrađenom OBU jedinicom pod nazivom GO-Box. Osim pređene razdaljine, stope naplate putarine takođe zavise od broja osovina i kategorije gasnih emisija EURO.

Sledeći pod-odeljci podležu posebnim tarifama putarine za sva vozila:

 • A9 - Pyhrn put: Bosruck i Gleinalmtunnel
 • A10 - Tauern autoput: Tauern- i Katschbergtunnel
 • A11 - Karavanke autoput:  tunel Karavanke 
 • A13 - Autoput Brenner: Ukupna razdaljina
 • A13 - Autoput Brennero: Izlaz Stubai
 • S16 - Arlberg ekpres put: Arlberg tuneli na putu

Važni linkovi:

TaxeDrum-Belgia

U Belgiji putarina se ne naplaćuje za vozila do 3,5 tone.

Preko 3,5 tona

Za vozila preko 3,5 tone, za naplatu putarine u Belgiji koristi se Viapass sistem za naplatu putarine potpomognut satelitskim sistemom sa odvojenim ugrađenim elektonskim uređajem (OBU) za svako vozilo i registarsku tablicu. Naplata po kilometru se zasniva na klasi emisije štetnih gasova, težini vozila i vrsti puta.

U Belgiji postoje tri regionalna područja za naplatu putarine: flamanski region, region Brisel i valonski region. Svaki od ovih regiona nezavisno određuje putarinu koja se plaća.

Važni linkovi:

img_Mautboxen_Uebersicht

img_Mautboxen_Uebersicht

Relevant Links:

img_Tolls_BG_de

Manje od 3,5 tona

Vozila težine ispod 3,5 tona koriste e-vinjete. Dostupne su godišnje, kvartalne, mesečne, nedeljne i vikend e-vinjete. 

Više od 3,5 tona

Naplata putarine na bazi udaljenosti primenjuje se za vozila preko 3,5 tone (teški kamioni i autobusi). Ovi klijenti mogu da kupe „Route pass“ – tiket u jednom pravcu koji važi za određenu trasu – ili automatski putem OBU uređaja. Korisnici OMV kartice mogu da plate iznos putarine ili dopunr svoj OBU uređaj na svim OMV benzinskim stanicama u Bugarskoj i određenim stanicama u Srbiji.  „Route pass“ (propusnica za trasu) važi 24 sata od trenutka aktivacije. Cene zavise od tipa vozila i njegove ukupne tehničke dozvoljene maksimalne težine, njegove EURO faze, ukupnog broja osovina i kategorije puta.

Preuzmite:

Važni linkovi:

TaxeDrum-Croatia

U Hrvatskoj sva vozila podležu plaćanju putarine pri ulasku na autoput. Visina putarine zavisi od kategorije vozila, visine, broja osovina i maksimalne dozvoljene težine. Plaćanje se može izvršiti pomoću urđaja za naplatu putarina (OBU - On Board Unit).

Naplata putarine putem OMV kartice

Hrvatski uređaj za naplatu putarina (ENC uređaj) nudi korisnicima OMV Routex kartice mogućnost bezgotovinskog plaćanja putarine za putnička i teretna vozila. Plaćanje se vrši unapred (pripejd), dopunom kredita na benzinskim stanicama CRODUKS-a, putem SMS-a. ENC uređaj nije vezan za vozilo i može se kupiti na svim distributivnim tačkama hrvatskog operatera za putarine.
 

Relevant Links:

img_Cz toll

U Češkoj je neophodna e-vinjeta za sva vozila do i uključujući 3,5 tona na svim putevima. (Molimo, imajte na umu da e-vinjete trenutno nisu dostupne za kupovinu sa Vašom OMV karticom i/ili na OMV benzinskim stanicama).

Više od 3,5 tona

Češki sistem naplaćivanja putarine se primenjuje za motorna vozila i autobuse preko 3,5 tona na svim autoputevima i autoputevima. Putarina se naplaćuje automatski putem on-board-uređaja (OBU) u prepaid i post-paid režimu.

Tarife se zasnivaju na težini vozila, broju osovina i emisionoj klasi. 

Kako se registrovati?

 • Kontaktirajte nas putem: info.omvcardsales@omv.com
 • Dostavite nam podatke o vašoj kompaniji i vozilu i dokuments koje zahteva operater naplate putarine

Važni linkovi:

img_toll_maxxm_Eurovignette

Evrovinjeta je e-vinjeta potrebna za vozila iznad 12 tona (autobusi su isključeni) i važi za zemlje Evrovinjete: Dansku, Luksemburg, Holandiju i Švedsku. Stoga vam je potrebna samo jedna važeća Evrovinjeta čak i ako prolazite kroz više zemalja Evrovinjete.

Važni linkovi:

taxedrum-franta

Vozila do 3,5 tona i visine manje od 3 metra, plaćaju putarinu bilo pre ulaska ili nakon izlaska sa autoputa ili pomoću ugrađenog elektronskog uređaja za naplatu putarine (OBU) pod imenom Liber-t.

Preko 3,5 tona

Za vozila preko 3,5 tona ili visine veće od 3 metra, u Francuskoj se naplaćuje putarina pomoću ugrađenog elektronskog uređaja (OBU) pod nazivom TIS PL. TIS-PL OBU se takođe može koristiti za tunel Liefkenshoek u Belgiji i autoput A4 (Katovice - Krakov) u Poljskoj.

Tarife putarine zavise od visine vozila, težine i broja osovina.

Telepass EU

Alternativno, Telepass EU vam pruža mogućnost da lako plaćate putarinu u Italiji, Francuskoj, Španiji, Portugalu i delovima Belgije (tunel Liefkenshoek) i Poljske (A4 autoput između Krakova i Katovice) koristeći samo jedan uređaj. Vozači koji posebno često prelaze granice u jugozapadnoj Evropi imaće koristi od Telepass EU uređaja usled smanjenih troškova i pojednostavljenih administrativnih procedura. Osim toga, više vam ne treba VIAcard za Italiju.

Saznajte više o Telepass EU i registrujte se na https://omv.tolltickets.com

img_Mautboxen_Uebersicht

Važni linkovi:

TaxeDrum-Germania

Za motorna vozila do 7,5 tona u Nemačkoj se ne naplaćuje putarina.


Više od 7,5 tona

Sva motorna vozila od 7,5 tona ili više moraju platiti putarinu za korišćenje autoputeva operatoru Toll Collect. Ovo se može lako rešiti korišćenjem OBU (On-Board-Unit) u registrovanom režimu ili ručno putem tiketa (neregistrovani režim).

Tarife za putarine u Nemačkoj zavise od klase zagađenja vozila, broja osovina i dužine puta.

Korisnici OMV kartice registrovani na Toll Collect sa OBU metodom post-paida, nisu pod uticajem bilo kakvih promena i nemačka putarina se i dalje namiruje pomoću OMV kartice.

Način plaćanja za neregistrovane kupce:

 • Online putem Website-a ili aplikacije

Način plaćanja za registrovane kupce:

 • Automatski putem OBU uređaja

Nakon registracije, OBU se može instalirati od strane ovlašćenog Toll-Collect partnera.

Važni linkovi:

TaxeDrum-Ungaria

U Mađarskoj postoje sledeće dve vrste e-vinjeta za vozila do 3,5 tona, kao i za autobuse:

 • Regionalna e-vinjeta (okrug vinjeta): 
  važeći za 1 kalendarsku godinu 
 • Nacionalna e-vinjeta:
  dostupna za 1 kalendarsku godinu, 1 mesec i 10 dana

Više od 3,5 tona

Putarina se naplaćuje za sva vozila preko 3,5 tona (izuzev autobusa) i može se platiti putem relacione karte ili pomoću jedinice ugrađene u vozilu (OBU). Kao korisnik OMV kartice možete: 

 • Kupiti relacionu kartu ,
 • Kupiti i dopuniti OBU uređaj,

na OMV benzinskim stanicama u Mađarskoj ili drugim prodajnim mestima NUSZ-a u Mađarskoj, Austriji, Slovačkoj i Rumuniji. (pogledajte listu OMV benzinskih stanica i NUSZ prodajnih mesta na linkovima ispod)

Tarifa zavisi od rute, tipa vozila, klase emisija ispusnih gasova i broja osovina.

Važni linkovi:

TaxeDrum-Italia

U Italiji se putarina za sva vozila može plaćati pomoću Telepass uređaja. Kao korisnik OMV kartice možete platiti putarinu na sledeće načine:

 • Telepass Low-End  – ovaj mali uređaj se može koristiti za elektronsku naplatu  putarine u Italiji za sve tipove vozila. Telepass-Sistem je vezan za automobil. Zbog toga vam je potrebna registarska tablica za registraciju. Na naplatnim stanicama postoje posebne Telepass trake kroz koje možete proći bez zaustavljanja.
 • Telepass EU – pruža vam mogućnost da jednostavno platite putarinu za Italiju, Francusku, Španiju, Portugal i delove Belgije (tunel Liefkenshoek) i Poljske (autoput A4 između Krakova i Katovica) samo jednim uređajem. Vozači koji često prelaze granice u jugozapadnoj Evropi će posebno imati koristi od smanjenih troškova i manje administracije sa Telepass EU.

  Telepass EU se takođe može naručiti bez omogućavanja plaćanja putarine u Španiji i Portugalu.

  Saznajte više o Telepass uređajima i registrujte se na https://omv.tolltickets.com

Od 1.2.2021. Viacards više ne važe i nisu dostupne.

miConsorzio - Kao član sada možete da uštedite do 13%* na veću količinu italijanske putarine. Svaka komercijalna drumska transportna kompanija sa licencom EU za transport može biti član i imaće koristi od odobrenih rabata.

* Rabat se obračunava na osnovu ukupnog prometa putarine u Italiji članova miConsorzio u kalendarskoj godini i po odluci Ministarstva saobraćaja Italije. Trenutne stope povrata po klasama emisije su sledeće: EURO III do 9%, EURO IV do 11% i EURO V, VI ili EEV: do 13%.

img_Mautboxen_Uebersicht

Važni linkovi:

img_OMV_21_062_Maut_Website_Bilder_MD_EN_850x284

Vozila, uklj. putničke automobile, autobuse i kamione, koji nisu registrovani u Moldaviji, zahtevaju e-vinjetu za korišćenje puteva u zemlji. E-vinjete se mogu kupiti OMV karticom na Petrom benzinskim stanicama u Moldaviji. Dostupni rokovi važenja su sledeći u zavisnosti od tipa vozila: 7, 14, 30, 90, 180 dana i 1 godina.

TaxeDrum-Polonia

Plaćanje putarine za autoputeve u Poljskoj razlikuje se od autoputeva za laka ili teška vozila.

Autoput A4 (između Krakova i Katovica):

Za vozila iznad 3,5 tona za plaćanje putarine za autoput A4 mogu se koristiti uređaji TIS-PL1, TIS-PL2 i Telepass EU. Ovi uređaji omogućavaju plaćanje putarine i u drugim zemljama (vidi tabelu u prilogu). 

img_Mautboxen_Uebersicht

Na autoputevima A1 (Rusocin- Nowe Marzy), A2 (Konin-Swiecko) i A4 (Krakov-Katovice) OMV kartica se može koristiti za sva vozila.

TaxeDrum-Portugalia

U Portugalu sva vozila podležu naplati putarine. Tarifa putarine zavisi od vrste vozila, broja osovina i visine vozila merene na prvoj osovini.

Putarina se može platiti ručno ili automatski preko ViaVerde on-board uređaja.

Telepass EU

Alternativno, Telepass EU vam pruža mogućnost da lako plaćate putarinu u Italiji, Francuskoj, Španiji, Portugalu i delovima Belgije (tunel Liefkenshoek) i Poljske (A4 autoput između Krakova i Katovice) koristeći samo jedan uređaj. Vozači koji posebno često prelaze granice u jugozapadnoj Evropi imaće koristi od Telepass EU uređaja usled smanjenih troškova i pojednostavljenih administrativnih procedura. Osim toga, više vam ne treba VIAcard za Italiju.

Saznajte više o Telepass EU i registrujte se na https://omv.tolltickets.com
 

img_Mautboxen_Uebersicht

Važni linkovi:

img_OMV_21_062_Maut_Website_Bilder_RO_EN_850x284

Vinjeta za autoput je u Rumuniji obavezna ne samo na autoputevima, već i na drugim državnim putevima osim onih u opštinama.

Za vozila do 3,5 t u prodaji su vinjete (tzv. "ro-vinjete") sa rokom važenja od 7 dana, 30 dana, 90 dana i 12 meseci i mogu se kupiti kao e-vinjete na bilo kojoj OMV & Petrom stanici u Rumuniji.

Naplata putarine za teška vozila teža od 3,5 tone odvija se na isti način kao i za putnička vozila putem elektronske vinjete.

Pored e-vinjeta, korisnici kartica mogu da plate i naknade za prelazak preko mosta Fetești Cernavodă.

Važni linkovi:

TaxeDrum-Serbia

U Srbiji sva vozila prilikom ulaska na put ili autoput sa obaveznom putarinom, podležu plaćanju iste. Visina putarine zavisi od kategorije vozila, njegove visine, broja osovina i maksimalne dozvoljene težine. Plaćanje se može izvršiti koristeći ugrađeni elektronski uređaj za naplatu putarine (On Board Unit ili OBU).

OBU (TAG uređaj) je dostupan za putnička vozila, kao i za kamione. Uređaj je dostupan na 63 benzinske stanice u Srbiji, a kredit se može unapred dopuniti korišćenjem Pre-Pay sistema na 25 OMV benzinskih pumpi. Za komercijalnu upotrebu TAG uređaja, mora se zaključiti ugovor sa srpskim operatorom za naplatu putarine.

Važni linkovi:

TaxeDrum-Slovenia

Naplata putarine za upotrebu autoputeva i Karavanke tunela (Karawankentunnel) je obavezna u Sloveniji za sva motorna vozila.

Za motorna vozila do 3,5 tona obavezna je e-vinjeta.

Više od 3,5 tona

Vozila najveće dozvoljene težine preko 3,5 tone (teška vozila) zahtevaju DarsGo uređaj. DarsGo uređaj automatski obračunava putarinu na osnovu pređene udaljenosti, u zavisnosti od tipa vozila ili kategorije putarine i EURO klase emisije izduvnih gasova.

Korisnik DarsGo sistema može da bira između PrePaid i PostPaid opcija koristeći našu OMV karticu sa ROUTEX funkcijom..

Važni linkovi:

TaxeDrum-Slovacia

U Slovačkoj, vinjete su obavezne za sva vozila do i uključujući 3,5 tona (izuzev motocikla) na svim putevima označenim znakom autoput ili motorni put. E-Vinjete su dostupne na bilo kojoj OMV servisnoj stanici u Slovačkoj i možete ih platiti sa vašom OMV karticom.

Više od 3,5 tona

Slovački sistem naplaćivanja putarine MYTO naplaćuje putarinu na putevima i autoputevima, za motorna vozila i autobuse (uključujući i karavan prikolice) preko 3,5 tona. Putarine se naplaćuju operatoru SkyToll u potpunosti elektronski preko jedinice ugrađene na vozilu (OBU).

Vozila se klasificiraju po različitim tarifnim kategorijama na osnovu maksimalne dozvoljene ukupne težine, broja osovina i klase emisija ispusnih gasova. 

Važni linkovi:

TaxeDrum-spania

Na španskim putevima putarina se naplaćuje za sva vozila. Plaća se ili pre ulaska, ili nakon izlaska sa autoputa ili pomoću ugrađenog elektronskog uređaja za naplatu putarine (OBU) pod nazivom Via-T.

Telepass EU

Alternativno, Telepass EU vam pruža mogućnost da lako plaćate putarinu u Italiji, Francuskoj, Španiji, Portugalu i delovima Belgije (tunel Liefkenshoek) i Poljske (A4 autoput između Krakova i Katovice) koristeći samo jedan uređaj. Vozači koji posebno često prelaze granice u jugozapadnoj Evropi imaće koristi od Telepass EU uređaja usled smanjenih troškova i pojednostavljenih administrativnih procedura. Osim toga, više vam ne treba VIAcard za Italiju.

Saznajte više o Telepass EU i registrujte se na https://omv.tolltickets.com

img_Mautboxen_Uebersicht

Važni linkovi:

Za detaljne informacije i registraciju posetite veb lokaciju kojom upravlja naš provajder usluga na http://omv.tolltickets.com

 • Kontakt: Rado ćemo Vam napraviti individualnu ponudu. Molimo Vas da nas kontaktirate!
  Tel.: +381 11  207 1564
 • E-Mail
   

Pretraga motornih ulja