Contact OMV Group
sr en

Logout
OMV sajt
Zatvoriti
img_VAT

Povraćaj PDV-a preko vaše OMV kartice

Lak i pouzdan način za postizanje dodatne likvidnosti

Vaši kamioni su na putevima širom Evrope. Na svojim rutama oni plaćaju putarine, pune gorivo na benzinskim stanicama i kupuju robu i usluge u različitim državama. Prilikom svake kupovine ili uplate putarine, naplaćuje se PDV. Ovo je novac koji u stvari pripada vašoj kompaniji ali koji je izvesno vreme nedostupan. Što pre se on uplati na vaš račun, to će likvidnost vaše kompanije biti bolja.

OMV vam pomaže da svoj novac dobijete nazad​

Postupak za povraćaj PDV-a je često komplikovan i dug. U saradnji sa OMV-om, REMOBIS – jedan od vodećih pružalaca usluge povraćaja poreza u Evropi – oslobodiće vas ovog tereta.  Mi vam nudimo brzi povraćaj PDV-a i standardni povraćaj PDV-a.

Potpisivanjem ugovora i prilaganjem potrebnih dokumenata za koje podršku pruža REMOBIS, preostaje vam samo da dostavite fakture. Proveru, obradu i predfinansiranje REMOBIS obavlja na svakih 14 dana. Podnošenje zahteva, praćenje plaćanja, odgovaranje na zahteve različitih poreskih vlasti u potpunosti obavlja naš partner za povraćaj PDV-a.

Zemlje iz kojih možete dobiti povraćaj sredstava i predfinansiranje su: Belgija, Bugarska, Danska, Finska, Francuska, Mađarska, Italija (predfinansiranje nije moguće), Holandija, Irska, Luksemburg, Norveška, Slovenija i Švedska.

Evo kako vam naša ponuda donosi korist:

  • Štedi vreme, tako što administrativne poslove obavlja neko drugi
  • Pouzdano obezbeđuje povraćaj PDV-a na svake dve nedelje
  • Direktna likvidnost putem predfinansiranja
  • Sveobuhvatna usluga - praćenje, podnošenje i zahteve za povraćaj PDV podnose iskusni poreski stručnjaci iz 35 zemalja
  • Komunikacija na vašem maternjem jeziku
  • Bolji pregled i kontrola likvidnosti zahvaljujući internet alatu eReporting
  • 24/7 pristup REMOBIS internet portalu

 

Tri vrste usluga u skladu sa vašim potrebama

Mesečni avans po osnovu povraćaja PDV-a

Ovo je brz način povraćaja. Za fakture za gorivo ili putarine, PDV će biti refundiran u istom mesecu vaše aplikacije. Ova vrsta povraćaja PDV-a garantuje stalnu likvidnost. Za sve fakture koje ne ispunjavaju uslove za avansno plaćanje, fakture se mogu podneti za redovni povraćaj PDV-a.

Redovni povraćaj

REMOBIS će se pobrinuti za povraćaj PDV-a podnošenjem svih prihvatljivih originalnih faktura lokalnim poreskim organima. Odmah po prijemu povraćaja od poreskih vlasti, REMOBIS će novac preneti na vaš račun.

Prijavite se sada

Kao vlasnik OMV kartice, možete se odmah prijaviti za uslugu povraćaja PDV-a putem formulara za prijave. Vaš OMV rukovodilac zadužen za klijente će vam sa zadovoljstvom u tome pomoći.

Pretraga motornih ulja