Contact
OMV sajt
sr en
OMV sajt
OMV Websites
OMV www.omv.com/en Austria www.omv.at/de-at Bulgaria www.omv.bg/bg-bg Czech Republic www.omv.cz/cs-cz Germany www.omv.de/de-de Hungary www.omv.hu/hu-hu New Zealand www.omv.nz/en-nz Norway www.omv.no/no-no Romania www.omv.ro/ro-ro Russia www.omv.ru Slovenia www.omv.si/sl-si Slovakia www.omv.sk/sk-sk Tunisia www.omv.tn/ar-tn Turkey www.omv.com.tr
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com/ Austria www.omv-gas.at Germany www.omv-gas.de Hungary www.omv-gas.hu Netherlands www.omv-gas.nl
Zatvoriti

Povraćaj PDV-a preko vaše OMV kartice

Lak i pouzdan način za postizanje dodatne likvidnosti

Vaši kamioni su na putevima širom Evrope. Na svojim rutama oni plaćaju putarine, pune gorivo na benzinskim stanicama i kupuju robu i usluge u različitim državama. Prilikom svake kupovine ili uplate putarine, naplaćuje se PDV. Ovo je novac koji u stvari pripada vašoj kompaniji ali koji je izvesno vreme nedostupan. Što pre se on uplati na vaš račun, to će likvidnost vaše kompanije biti bolja.

OMV vam pomaže da svoj novac dobijete nazad

Postupak za povraćaj PDV-a je često komplikovan i dug. U saradnji sa OMV-om, FDE – jedna od najrenomiranijih stručnih kompanija za poreze u Evropi – oslobodiće vas ovog tereta.  Mi vam nudimo mesečno refundiranje PDV-a, standardno refundiranje PDV-a i refundiranje PDV-a na mineralna ulja.

Evo kako vam naša ponuda donosi korist.

  • Štedi vreme, tako što administrativne postupke obavlja neko drugi
  • Pouzdano obezbeđuje povraćaj PDV-a, već tokom istog meseca
  • Poboljšavate svoju likvidnost
  • Možete računati na profesionalan pristup, zasnovan na najnovijim saznanjima u struci i dugogodišnjem iskustvu sa poreskim vlastima
  • Možete da komunicirate na sopstvenom jeziku sa jednim partnerom za sve evropske zemlje
  • Dobijate povraćaj PDV-a po svim vašim fakturama – bez obzira na to da li ste koristili svoju OMV karticu ili neku drugu karticu za gorivo ili servisiranje.
  • Redovno dobijate povratne informacije o statusu vašeg zahteva

 

Tri vrste usluga koje pokrivaju vaše potrebe

Mesečni avans po osnovu povraćaja PDV-a

Ovo je brz način povraćaja. Za fakture za gorivo ili putarine, PDV će biti refundiran u istom mesecu vaše aplikacije. Ova vrsta povraćaja PDV-a garantuje stalnu likvidnost. Za sve fakture koje ne ispunjavaju uslove za avansno plaćanje, fakture se mogu podneti za redovni povraćaj PDV-a.

Redovni povraćaj

FDE će se pobrinuti za povraćaj PDV-a podnošenjem svih prihvatljivih originalnih faktura lokalnim poreskim organima. Odmah po prijemu povraćaja od poreskih vlasti, FDE će novac preneti na vaš račun.  

Prijavite se sada

Kao vlasnik OMV kartice, možete se odmah prijaviti za uslugu povraćaja PDV-a putem formulara za prijave. Vaš OMV rukovodilac zadužen za klijente će vam sa zadovoljstvom u tome pomoći.

Pronala ženje benzinskih stanica

Pretraga motornih ulja