Contact OMV Group
sr en

Logout
OMV sajt
Zatvoriti

Odličan za motor i okolinu

Odličan za motor i okolinu

OMV Evro Premium BMB 95 u potpunosti odgovara kvalitetu bezolovnog motornog benzina sa oktanskim brojem od najmanje 95 oktana.

Napredak u dizajnu motora i uvođenje novih tehnologija za kontrolu emisije štetnih gasova, uz korišćenje OMV Evro Premium  BMB 95 omogućava potpunu efikasnost katalizatora i ispunjenje zahteva emisionog standarda Evro 5.

Upotreba ovog goriva povoljno utiče na smanjenje štetnih izduvnih emisija motornih vozila, a samim tim i na smanjenje zagađenja vazduha i emisija gasova staklene bašte nastalih sagorevanjem goriva.

Pretraga motornih ulja