Contact OMV Group
sr en

Logout
OMV sajt
Zatvoriti

TNG - tečni naftni gas

Od konzervisane supe do autobusa javnog prevoza

U kampovima zagreva hiljade konzervi supe i omogućava da svih 500 gradskih autobusa Beča tiho prede na ulicama: OMV tečni naftni gas propan i butan. On je izuzetno čist i neškodljiv prirodnoj sredini i koristi se sve više u domaćinstvima, poslu i industriji.

Hidrougljenici se obično javljaju u gasovitom stanju. Mogu postati tečni na sobnoj temperaturi, pod niskim pritiskom, i tako zauzmu samo mali deo (1/260) svoje zapremine kao gasa. Propan i butan koji se proizvode u Schwchat rafineriji se skladište u tipične hermetičke kontejnere sfernog oblika koji se mogu videti već sa velike daljine.

Dostavu gasa OMV vrši u kamionskim i voznim cisternama, uključujući i poznatu veleprodaju u Austriji. Ona dalje snabdeva krajnje kupce.

Pretraga motornih ulja